Hơn 4 thế kỷ tồn tại, nhà Hán là một trong những triều đại thịnh vượng nhất lịch sử Trung Quốc. Tổ chức binh bị của họ có nhiều điểm đáng lưu ý

Tổ chức quân đội nhà Hán

Hơn 4 thế kỷ tồn tại, nhà Hán là một trong những triều đại thịnh vượng nhất lịch sử Trung Quốc. Tổ chức binh bị của họ có nhiều điểm đáng lưu ý