thoi nha duong

Nhà Đường

Văn minh Trung Quốc phát triển rực rỡ dưới thời Đường, đặc biệt về lĩnh vực thi ca. Đời sống kinh tế và chính trị cũng ổn định.

lich su nha tuy trung quoc

Nhà Tùy (581-619)

Nhà Tùy là triều đại ngắn ngủi có tính chuyển tiếp từ thời loạn sang thời trị, mà theo ngay sau là nhà Đường phồn vinh