Inca là nền văn minh lớn nhất khu vực Nam Mỹ với nhiều thành tựu về văn hóa nghệ thuật. Nó sụp đổ khi người Tây Ban Nha đặt chân tới

Nền văn minh Inca

Inca là nền văn minh lớn nhất khu vực Nam Mỹ với nhiều thành tựu về văn hóa nghệ thuật. Nó sụp đổ khi người Tây Ban Nha đặt chân tới