cach nguoi do thai doc kinh thanh

Ai là tác giả của Ngũ Thư trong Cựu Ước

Ai đã viết Ngũ Thư? Có thể nói rằng câu hỏi đầy gai góc này là một trong số ít câu hỏi quan trọng đã gây ra nhiều tranh luận và nhiều ý kiến trái ngược nhất trong việc nghiên cứu Thánh Kinh