tao hinh nhan vat han tin

Hàn Tín chết có oan không?

Hàn Tín là nhân vật trọng yếu giúp Lưu Bang dựng nghiệp, nhưng về sau chết thảm. Nguyên nhân nào khiến đệ nhân danh tướng này ôm hận xuống suối vàng.

Hơn 4 thế kỷ tồn tại, nhà Hán là một trong những triều đại thịnh vượng nhất lịch sử Trung Quốc. Tổ chức binh bị của họ có nhiều điểm đáng lưu ý

Tổ chức quân đội nhà Hán

Hơn 4 thế kỷ tồn tại, nhà Hán là một trong những triều đại thịnh vượng nhất lịch sử Trung Quốc. Tổ chức binh bị của họ có nhiều điểm đáng lưu ý