ban do vung dat mua louisiana

Mỹ mua Louisiana và công cuộc Tây tiến

Năm 1801, nước Mỹ được 12 tuổi, rất trẻ, và còn rất nhỏ nếu so với diện tích nước Mỹ ngày nay. Dân cư còn thưa thớt, hầu hết là nông dân, sống rải rác cách xa nhau. Nhưng một số người Mỹ muốn có thêm không gian. Họ đi về phía tây, vượt qua … Read more