chien su trung hoa co dai

Vài nét về chiến sự Trung Quốc cổ đại

Thời cổ đại nói trong bài viết này là chỉ một khoảng thời gian dài từ thời nhà Hạ, nhà Thương, thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến hết đời nhà Hán. Là khoảng thời gian mà Trung Quốc thường bị chia năm xẻ bảy. Cũng là các giai đoạn lịch sử nổi bật về … Read more