Chuyên Trang Lịch Sử và Văn Minh Thế Giới

[ux_banner height=”500px” bg=”760″ bg_size=”original”] [text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

Lịch Sử Thế Giới – Ôn cố tri tân

Học hỏi quá khứ – Nắm bắt hiện tại – Định hướng tương lai

[search style=”flat” size=”large”] [/text_box] [/ux_banner] [section] [title text=”bài mới lên”] [blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”2″ columns__md=”1″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” show_category=”label” comments=”false” image_height=”66.25%” image_radius=”3″ image_size=”large” image_hover=”zoom” text_align=”left”] [/section] [section bg_color=”rgb(22, 22, 22)” dark=”true”] [title text=”GỢI Ý ĐỌC”] [blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ posts=”18″ orderby=”rand” show_date=”false” excerpt=”false” show_category=”label” comments=”false” image_height=”66.25%” image_radius=”3″ image_size=”large” image_hover=”zoom” text_align=”left”] [/section]